Leden D66: Jaimi in top 30 Tweede Kamer

Vandaag is bekend geworden dat Jaimi van Essen, fractieleider van D66 Losser, door de leden van D66 officieel is gekozen als nummer 30 op de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. De leden volgen hiermee nagenoeg het advies op van de lijstadviescommissie van de partij. Van Essen is de enige Twentse kandidaat van D66 op de definitieve kandidatenlijst.

Uitdagingen en kansen in de regio
Van Essen (25 jaar) heeft de afgelopen weken tijdens zijn ‘pitches’ op diverse plaatsen in het land de leden al laten weten waar hij zich hard voor wil maken tijdens zijn campagne. “Nederland kent prachtige regio’s zoals onze regio Twente, en tegelijk hebben we te maken met specifieke uitdagingen. Veel jongeren zoeken een baan, terwijl er over de grens werkgelegenheid te over is. Deze kansen moet Den Haag ook willen pakken!” aldus Van Essen. De recente publicatie van het CPB- rapport over werkgelegenheid in grensregio’s onderstreept zijn punt.

Bereikbare regio met toponderwijs
Naast jeugdwerkgelegenheid, wil Van Essen zich sterk maken voor een bereikbare regio waar toponderwijs gegeven kan worden. Van Essen: “Onderwijs is dé manier om iedereen de kansen te geven die hij of zij verdient. Ook in regio’s als Twente moet er daarom meer worden geïnvesteerd in onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen”.

Voorkeursstemmen
De Twentse kandidaat van D66 kijkt uit naar een mooie campagne. Samen met de andere fracties in de regio, die Van Essen als kandidaat hebben voorgedragen, maakt hij zich op voor een voorkeurscampagne: “We gaan voor de 16.000 stemmen en dus een directe kamerzetel!”